RODO

W związku z wprowadzonymi zmian w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO
( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonujemy obowiązek przewidziany w art. 14 RODO.

Podstawowe informacje:
Administrator: Salon kosmetyczny „Neo Visage” Monika Tyrpak, 38-200 Jasło, ul. T. Czackiego 13. 

Cele przetwarzania:
Wyznaczenie terminu wizyty, zmiana terminu wizyty, oraz realizacji usługi w salonie.
Państwa dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu są nam potrzebne w celu zaplanowania i zarezerwowania usługi dla danej osoby. Polega to na wpisaniu zamówionego zabiegu do naszego papierowego terminarza wraz z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia zarezerwowanego zabiegu, oraz numerem telefonu Klientki/ Klienta. Numer telefonu jest nam potrzebny w celach kontaktowych, dotyczących tylko i wyłącznie kwestii wykonania zamówionej przez Państwa usługi, a w szczególnych sytuacjach konieczności przełożenia lub odwołania zarezerwowanego terminu z różnych nieprzewidzianych przyczyn.

Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez salon „Neo Visage” Monika Tyrpak, 38-200 Jasło, ul. T. Czackiego 13, w celach związanych z działalnością salonu. 

-Zakres danych, które przetwarzamy:
Imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
Jeśli skontaktujesz się z nami osobiście, lub telefonicznie w celu wykonania usługi, to będziemy prosić o podanie Twojego imienia, nazwiska, oraz numeru telefonu kontaktowego.

-Podstawy prawne przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest uzasadniony interes Klientek/Klientów zgłaszających się na wykonanie usługi, oraz administratora danych. Odbiorcami danych osobowych jest wyłącznie administrator danych osobowych, Salon kosmetyczny „Neo Visage” Monika Tyrpak, 38-200 Jasło, ul. T. Czackiego 13.

Czas przetwarzania:
Okres przetwarzania Państwa danych zależy od celu w jakim zostały zebrane, oraz od przepisów prawa. Dane uzyskane z Waszą zgodą przetwarzamy przez czas wykonywania i zakończenia usługi, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Po tym czasie papierowy terminarz jest niszczony.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Masz prawo do:
- dostępu do treści Swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia Swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania Swoich danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne,
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Organem nadzorczym danych osobowych, jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Usługi

© Copyright 2019 Salon kosmetyczny "Neo Visage" - All Rights Reserved